Ubezpieczenie zapewnia ochronę w przypadku nagłej konieczności rezygnacji z zaplanowanej podróży lub jej przerwania z określonych przyczyn. Jest zabezpieczeniem środków, które przeznaczyliśmy na przyszły wyjazd. Możemy otrzymać nawet 100% zwrotu poniesionych kosztów w związku z rezygnacją przed wyjazdem oraz w przypadku przerwania podróży w jej trakcie. 

FAQ

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania przez klientów oraz odpowiedzi.

1. Co obejmuje ubezpieczenie rezygnacji z podróży?

100% zwrotów kosztów obozu w razie rezygnacji przed wyjazdem oraz w razie przerwania obozu zwrot części niewykorzystanych świadczeń wynikających z wcześniejszego powrotu z podróży oraz dodatkowe koszty transportu powrotnego 

2. Od czego chroni polisa?

Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego lub osób mu bliskich; zachorowanie na COVID19 (potwierdzone przez lekarza); nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub osób mu bliskich; inne (kradzież dokumentów, szkody w mieniu).

3. Kiedy można zawrzeć polisę? 

Jeśli do wyjazdu jest więcej niż 30 dni to polisę można zawrzeć w dowolnym momencie. Natomiast jeśli do wyjazdu jest mniej niż 30 dni to polisę trzeba wykupić w dniu zawarcia umowy podróży lub w dniu wpłacenia pierwszej należności za podróż, jednakże nie później niż 7 dni przed datą wyjazdu.

4. Jak wykupić polisę?

Należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@przemekkurowski.pl z danymi:

  • Imię, nazwisko, PESEL oraz adres UBEZPIECZONEGO/UBEZPIECZONYCH
  • Numer telefonu i adres mailowy
  • Datę wyjazdu oraz koszt podróży 
  • Data płatności lub data podpisania umowy
  • Informację czy polisa ma być rozszerzona o następstwa chorób przewlekłych

– w odpowiedzi otrzymają Państwo maila z ofertą ubezpieczenia i informacją jak opłacić składkę. Automatycznie po opłaceniu wygeneruje się polisa, którą dostaną Państwo na maila.

5. Ile dni przed wyjazdem można zrezygnować z wyjazdu?

Zrezygnować z wyjazdu można nawet w ostatni dzień przed wyjazdem.

6. W jakim czasie trzeba zgłosić rezygnację z podróży lub przerwanie?

O rezygnacji z wyjazdu należy powiadomić Towarzystwo pisemnie w ciągu 7 dni od daty zdarzenia. Natomiast w przypadku przerwania wyjazdu w jego trakcie należy poinformować Centrum Alarmowe jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 48 godzin od zdarzenia

7. Czy kwarantanna związana z COVID19 jest w zakresie ubezpieczenia?

Nie. Chyba, że jest potwierdzone zachorowanie Ubezpieczonego lub domowników na COVID19 i w związku z tym musi być kwarantanna to wtedy jest to w zakresie ubezpieczenia. 

8. Czy ubezpieczenie obejmuje sytuację, kiedy ubezpieczony jest na kwarantannie, bo np. nauczyciel miał COVID19 na wyjeździe? 

Nie. 

9. Jeśli przed wyjazdem członkowie rodziny ubezpieczonego dziecka (np. rodzice, rodzeństwo) mają potwierdzoną przez sanepid kwarantannę – to czy podlega zwrotowi koszt wyjazdu, jeśli dziecko nie może się przemieszczać?

Jeśli nie ma potwierdzonego zachorowania to nie podlega to zwrotowi.

10. Czy w przypadku wykupienia ubezpieczenia i skorzystania z bonu wakacyjnego „100% zwrotów kosztów obozu w razie rezygnacji przed wyjazdem” dotyczy także zwrotu bonu wakacyjnego?

Tak. 

11. Co to jest choroba przewlekła?

Choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca miesiącami/latami. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.

12. Czy alergia jest chorobą przewlekłą?

Tak.

13. Ile kosztuje takie ubezpieczenie?

3% kwoty jaką zapłaciliśmy za wyjazd.