„Żadna suma pieniędzy nie zwróci nikomu życia. Życie jest bezcenne.”

Cytat z większości moich rozmów na ten temat

Obliczenie sumy ubezpieczenia na życie nie oznacza ustalenia jego wartości. Kwota ta bierze się z czystej kalkulacji potencjalnych konsekwencji finansowych śmierci osoby ubezpieczonej, czasami kwotę powiększa suma dodatkowa – tzw. dar od serca. Z doświadczenia wiem, że jeśli określimy sumę „na oko” to prędzej czy później pojawi się pytanie „a w ogóle to po co mi to ubezpieczenie?”. Zachęcam więc do skorzystania z poniższej listy, zastanowić się jak to odnieść do swojej sytuacji i odpowiednio zmodyfikować swoją polisę.

SUMA UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE =

1 + 2 + 3 + 4 + 5

+ DAR SERCA

1ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE – W tej pozycji należy uwzględnić wszystkie zobowiązania (kredyty, pożyczki, leasingi, raty), które zaciągnęliśmy. Gdyby nas zabrakło Rodzina najczęściej będzie musiała od razu spłacić całe zobowiązanie albo wykazać zdolność kredytową do kontynuowania spłaty, co może być trudne ze względu na brak jednego dochodu. Ważne, żeby ustalić całkowity kapitał do spłaty (nie uwzględnia on przyszłych odsetek, ale bierze pod uwagę koszty spłaty zobowiązania).

2DOCHÓD – Jak wspomniałem wyżej pojawia się brak jednego dochodu. Do tej pory Rodzina funkcjonowała korzystając z Twojego dochodu. Ubezpieczenie powinno go na jakiś czas zapewnić. Idealnie byłoby, gdyby ubezpieczenie zagwarantowało dochód na tym samym poziomie przez kolejne 36 miesięcy. Rodzina zyska czas na spokojne i rozważne wprowadzenie zmian, a nie dramatyczne decyzje związane z brakiem środków finansowych. W tej pozycji powinniśmy określić, jaki jest średni miesięczny dochód, który przynosimy do domu, a następnie pomnożyć go przez 36 miesięcy. Oczywiście liczbę miesięcy również możemy dopasować do swoich indywidualnych potrzeb – dla niektórych będzie to 24 miesiące, a inni będą oczekiwali zabezpieczenia swojego dochodu na 5 lat.

3DZIECI – Największy skarb rodziców. Jednocześnie jeden z największych kosztów. Centrum im. Adama Smitha oszacowało, że wychowanie dziecka do 18 roku życia w Polsce to koszt ok. 200.000 zł. Najczęściej przyjmujemy więc kwotę 1000 zł miesięcznie. W tej pozycji powinniśmy uwzględnić wiek dziecka, ilość dzieci oraz miesięczny koszt na ich wychowanie, wykształcenie, zdrowie. Standardowo wartości powinniśmy dopasować do swoich potrzeb.

4FIRMA, WSPÓLNICY – Ta pozycja jest stosunkowo skomplikowana i na pewno zostanie przeze mnie szczegółowo omówiona w osobnym artykule. Na potrzeby naszych obliczeń powinniśmy uwzględnić tutaj kwotę, jaką musimy zabezpieczyć dla naszej Rodziny, aby mogła ona skutecznie spłacić wspólników lub opłacić koszty funkcjonowania firmy w najbliższym okresie. Pamiętajmy, że w sytuacji śmierci przedsiębiorcy wszyscy wierzyciele zgłoszą się do Rodziny natychmiast, ale dłużnicy lub po prostu kontrahenci nie będą spieszyli się ze spłatą swoich należności wobec firmy. Zagadnienie to oczywiście temat rzeka, a na potrzeby tej kalkulacji powinniśmy wprowadzić tutaj kwotę, która będzie wynikiem szczegółowej analizy związanej z sukcesją w naszej firmie.

5 PODATKI, INNE KOSZTY – Kolejna szeroka pozycja przeznaczona na wyjątkowe koszty które mogą się pojawić. Przede wszystkim podatek od spadku – może wystąpić, jeżeli spadek zapiszemy w testamencie np. swojej partnerce/partnerowi, jeżeli nie mamy związku małżeńskiego. Ten podatek może wynieść nawet ok. 20% wartości naszego majątku więc jest to pozycja, którą koniecznie należy uwzględnić w naszych obliczeniach.

+ DAR SERCA – ostatnia pozycja na naszej liście. Miejsce, w którym wpisujemy kwotę stanowiącą nasz prezent. Może to być np. „kasa na wyprawę dookoła świata dla syna”, albo „pieniądze na wkład własny na mieszkanie dla córki”, albo każdy inny szlachetny cel.

Powyższa lista jest oczywiście jedynie sugestią. Jednak zdecydowanie warto przeanalizować swoją indywidualną SUMĘ UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE, żeby wiedzieć skąd ona wynika i dlaczego jest to ważne. Następnym krokiem jest wykupienie polisy na wskazaną sumę – w tym i w oszacowaniu indywidualnej sumy ubezpieczenia oczywiście z chęcią pomożemy.